İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları politikamız 5 temel ilkeye dayanmaktadır.

Eşitlilik,    
Katılımcı yönetim ve şeffaflık,    
Çalışma koşullarının sürekli geliştirilmesi,    
Verimlilik /performans bazlı ödeme,    
İnsan haklarına saygı,
 

Bu bakış açılarından yola çıkarak, insan kaynakları politikamız aşağıdaki şekildedir:    

Şirket hedef ve stratejilerini desteklemek    
Değerlerimize uygun, çağdaş insan kaynakları sistemimizi uygulamak ve geliştirmek    
Tüm departmanlarımızın işbirliği içinde çalışacağı bir insan kaynakları politikası geliştirmek    
İnsan kaynakları stratejik ortaklığımızı geliştirebilir bir değer yapmak    
İnsan kaynakları ihtiyacının gerekleri uyarınca, bilimsel yöntemleri belirleyerek ve analiz ederek, doğru pozisyonlara en uygun ve kalifiye adayların işe alınmasını sağlamak;    
Çalışanların performansının gelişiminin desteklenmesi amacıyla kişisel hedeflerin şirket hedefleriyle birleştirilmesi,    
İşe alım süreci sırasında, millet, dil, din, cinsiyet, politik görüş ve felsefi inanışlar açısından hiçbir ayrımcılık göstermemek    
Şirket değişimi ve gelişimini yönlendirmek    
Bu yaklaşımı sağlamlaştırmak için, güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak    
Çalışanlarımızın sosyal ve yasal haklarına saygı göstermek    
Çalışanlarımızın zayıf yönlerini belirleyip bu zayıf yönleri farklı fırsat ve kolaylıklarla gidererek ve beklenenden fazla başarı gösteren çalışanları ödüllendirerek başarıya doğru yönlendirmek 

Başvuru Formu

Başvuru Türü: Tam Zamanlı Yarım Zamanlı Stajyer

CV Yükle: